opp.png

130-lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku

29 czerwca 2019 r. sanocki „Sokół” obchodził jubileusz powstania. 130 lat temu powołano w Sanoku Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, które szybko stało się jedną z najbardziej dynamicznie działających organizacji społecznych. W październiku 1918 r. gmach „Sokoła” był centrum działań niepodległościowych, które doprowadziły do przejęcia przez Polaków władzy nad Sanokiem.

Mimo późniejszych zawieruch historycznych Towarzystwo przetrwało, odradzając się w latach dziewięćdziesiątych XX stulecia.

W tych pięknych uroczystościach jubileuszu 130 lat powstania gniazda naszych sanockich Przyjaciół, uczestniczyła delegacja Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie w osobie Wiceprezes Zarządu dh. Magdaleny Gołąb oraz pocztu sztandarowego w składzie: dh. Andrzej Karnas, dh. Zdzisław Szafran i dh. Piotr Dżuła.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i możliwość uczestnictwa w tak doniosłym święcie T. g. Sokół w Sanoku.

Michał Zięzio

Sekretarz Zarządu T. G. „Sokół” w Dynowie

Fot. Ze zb. T. G. Sokół w Sanoku”

228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Trzeci Maja radością wiosenną
wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał,
sztandarami biało-czerwonymi
umaiła się Rzeczypospolita.

         Tegoroczne obchody 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja zwyczajowo rozpoczęły się od Mszy Świętej odprawionej w intencji Ojczyzny odprawionej przez Księdza prałata dr Stanisława Janusza – dziekana dekanatu dynowskiego, uświetnionej przez występy chóru „Akord” oraz Orkiestry Dętej.

Dalszą część święta kontynuowano na Rynku, gdzie wszyscy obecni wspólnie odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego.

Następnym punktem uroczystości było wystąpienie Burmistrza Dynowa pana Zygmunta Frańczaka oraz złożenie wspólnie z Przewodniczącym Rady Miasta panem Romanem Mryczko, kwiatów pod tablicą upamiętniającą 100 – lecie ustanowienia odrodzonego Państwa Polskiego, znajdującą się na budynku Urzędu Miejskiego.

Spotkanie na Rynku dopełnił koncert Orkiestry Dętej OSP działającej przy MOK-u oraz koncert Chóru Agencji „Violino”.

         Podniosły charakter uroczystości podkreślały poczty sztandarowe, delegowane przez lokalne stowarzyszenia, w tym Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Dynowie w składzie: dh Andrzej Karnas, dh Emil Dańczak i dh Michał Zięzio oraz szkoły.

Michał Zięzio

Sekretarz Zarządu T. G. „Sokół” w Dynowie

Fot. ze zb. Urzędu Miasta Dynowa